Podsumowanie X Wakacyjnego Festiwalu Teatrów Dziecięcych zza Granicy

Podsumowanie X Wakacyjnego Festiwalu Teatrów Dziecięcych zza Granicy

X Wakacyjny Festiwal Teatrów Dziecięcych zza Granicy był kolejną edycją corocznego projektu realizowanego we Włocławku przez Dobrzyńsko–Kujawskie Towarzystwo Kulturalne z udziałem Partnerów: Teatru Impresaryjnego we Włocławku i Stowarzyszenia Teatralnego „Teatr Ludzi Upartych”.

Więcej