VI Wakacyjny Festiwal Teatrów Dziecięcych zza granicy

Sponsorzy Festiwalu:
• Senat RP
• Województwo Kujawsko – Pomorskie
• Urząd Miasta Włocławek
• Teatr Impresaryjny we Włocławku
• Dobrzyńsko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne we Włocławku

Czas trwania festiwalu: 27 czerwca – 3 lipca 2011roku

Liczba uczestników: 120 osób (8 grup)

Uczestnicy festiwalu:

Białoruś:
• Teatr „Źródełko” z Piasków
• Teatr „Przyjaciele” z Porzecza

Litwa:
• Teatr „Wędrówka” z Niemieża
• Teatr „Wesoła gromada” z Wilna
• Teatr „Przyjaciele” z Podbrzezia

Ukraina:
• Teatr „My” ze Lwowa
• Teatr „Maska” ze Lwowa
• Teatr młodzieżowy z Borysławia

Laureaci festiwalu:
Grand Prix dla Teatru „My” ze Lwowa za przedstawienie „Pozostał tylko honor”

Równorzędne wyróżnienia:
• Teatr młodzieżowy z Borysławia za przedstawienie „Za ósmą górą”
• Teatr „Maska” ze Lwowa za przedstawienie „Mój Lwów”
• Teatr „Wesoła gromada” z Wilna za przedstawienie „Mały Książę”

Wieczory Gospodarzy:
• występ Chóru „Canto” z Zespołu Szkół Muzycznych we Włocławku
• występ Zespołu Pieśni i Tańca „Kujawy” z Włocławskiego Centrum Kultury
• inscenizacja „Pana Tadeusza” w wykonaniu Grupy Warsztatowej Teatru Impresaryjnego we Włocławku
• spektakl „Mistrz i Małgorzata” zrealizowany przez Teatr Ludzi Upartych

Wycieczki:
– do Biskupina (zwiedzanie osady starosłowiańskiej, lekcje muzealne, przejazd kolejką wąskotorową na trasie Biskupin – Żnin)
– do Krajobrazowego Parku Etnograficznego w Kłóbce na Biesiadę Regionalną

Łącznie odbyło się 13 przedstawień.