XIII WFTDzG, dzień trzeci – drugi dzień prezentacji konkursowych

Drugi dzień prezentacji konkursowych oraz warsztatów przygotowanych dla młodych artystów, prowadzonych przez aktora i reżysera Jana Polaka oraz instruktorkę teatralna Katarzynę Misiak.

Tym razem  na scenie zaprezentują się: Teatr My  z Ukrainy,  Teatr Master Ok  i Teatr Połocki Związek z Białorusi oraz Teatr Twardy orzeszek z Litwy

Teatr MY – „Bajki Rudej Kaśki” i „Jak stać się prawdziwym Behemotem”. (Ukraina)
Ludowy teatr dramatczny „MY” ze  Lwowa, którego opiekunem jest  Pan Valery Sobecki pierwszy raz na festiwalu pojawił się w 2007roku i od tamtej pory  są z nami nieprzerwanie od 12 lat. Zespół tworzą młodzi ludzie w wieku 18 – 20 lat. Dzięki różnorodności repertuarowej ich prezentacje są zawsze ciekawe a czasami nawet zaskakujące.

Teatr MASTER OK  – „Noc w teatrze”  (Białoruś)
Zespół pochodzi z Lidy. Od dwóch  lat Działa przy Związku Polaków .
Jego członkowie to młodzi ludzie z różnych szkół, w wieku od 12 do 19 lat.
Swoją działalność nazywają teatrem eksperymentalnym.
Grają dla dzieci i młodzieży ze szkół, tworzą teatr uliczny a także biorą udział w licznych festiwalach. Łączą ruch z muzyką. Śpiewają w trzech językach, po polsku, francusku i Angielsku. Opiekunkami zespołu są p. Alina Szarlan autor i reżyser dzisiejszego przedstawienia, oraz  p. Tamara Ornowska, odpowiedzialna za muzyczną stronę przedstawienia. .

Teatr TWARDY ORZESZEK- „Światła wielkiego miasta” (Litwa)
Zespół działa w szkole Wileńskiej w dzielnicy Leszczyniaki. Bierze udział w licznych uroczystościach szkolnych i miejskich, oraz w koncertach charytatywnych. Opiekunami zespołu są p. Diana Markiewicz, nauczyciel j. angielskiego i reżyser grupy, oraz  p. Walentyna Markiewicz która dba o estetyczną stronę choreografii.

Teatr POŁOCKI ZWIĄZEK  – „Ponieże ot prirożenia” (Białoruś)
Teatr Ludowy, działający  od 16 lat przy Miejskim Pałacu Kultury w Połocku.
Opiekunem zespołu jest p. Helena Grablanska, a reżyserem p. Eugenia Kovalowa.
Zespół prezentował  swoją twórczość w wielu krajach: min: na Litwie w Rosji, Ukrainie, Polsce .
Tematyka spektakli zespołu, krąży wokół historii. Korzystając  z wszelkich źródeł historycznych tworzą niepowtarzalne  obraz y opatrzone bogatymi środkami wyrazu jakimi są dźwięk, ruch, światło.
XIII Wakacyjny Festiwal Teatrów Dziecięcych zza Granicy - plakat