XII Wakacyjny Festiwal Teatrów Dziecięcych zza Granicy

Sponsorzy festiwalu:
• Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
• Urząd miasta Włocławek
• Agencja Artystyczna Nowakowski Impresariat.
• Teatr Impresaryjny we Włocławku
• Dobrzyńsko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne we Włocławku

Czas trwania festiwalu: 28 czerwca – 2 lipca 2017 roku

Liczba uczestników: 120 osób (8 grup polonijnych + 1 z Polski)

Uczestnicy festiwalu:

Litwa:
• Teatr „Przyjaciele” z Podbrzezia
• Teatr „Szkic” z Wilna

Białoruś:
• Teatr „Przyjaciele” z Porzecza
• Teatr „MIUD” ze Swisłoczy
• Teatr „Lidziany” z Lidy

Ukraina:
• Teatr „My” ze Lwowa
• Teatr „Zaczarowana szkatułka” ze Lwowa
• Teatr „Wesoła szkoła” z Borysławia

Polska:
• Teatr „Talia” z Chrostkowa

Laureaci festiwalu:
Nagrody zespołowe:
• Teatr „Przyjaciele” z Podbrzezia (Litwa) za przedstawienie „Co ja tutaj robię?”
• Teatr „Talia” z Chrostkowa ( Polska ) za przedstawienie „Babett kłamie”.
Wyróżnienia zespołowe:
• Teatr „Szkic” z Wilna ( Litwa ) za przedstawienie „Oddalenia”
• Teatr „Zaczarowana szkatułka” ze Lwowa ( Ukraina ) za spektakl „Zabawa z cieniami”
• Teatr „MiUD” ze Swisłoczy ( Białoruś ) za spektakl „Moje, nie moje”
• Teatr „Wesoła szkoła” z Borysławia ( Ukraina ) za spektakl „Kłopoty wróżki Pelagii”
Wyróżnienia indywidualne za kreacje aktorskie:
• Katarzyna Musiienko (Teatr „My”)
• Władysław Sobolewski (Teatr „Lidziany”)
• Aneta Jaglińska ( Teatr „Szkic”)
• Albina Korzuchowska (Teatr „Lidziany”)

Wieczory Gospodarzy:
• Spektakl w wykonaniu Teatru „Skene” pt. „Babcia na Jabłoni”
• Spektakl pt: „Wielkanocny Renifer”
• Spektakl pt: „Moskwa-Pietuszki”

12 edycja festiwalu - infografika