XIII WFTDzG, dzień drugi – pierwszy dzień prezentacji konkursowych

Od rana oprócz przygotowań do spektakli, młodzi aktorzy mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat sztuki aktorskiej na warsztatach prowadzonych przez dyrektora teatru Impresaryjnego we Włocławku, Jana Polaka, oraz instruktorkę teatralną, Katarzynę Misiak.

Do walki o zwycięstwo stanęły następujące zespoły: Teatr Przyjaciele z Białorui, Wesoła gromada z Litwy,  Zaczarowana szkatułka i  Wesoła szkoła  z Ukrainy

Teatr PRZYJACIELE   – „Pani na opak” (Białoruś)
Działają nieprzerwanie  od 15 lat przy szkole średniej w Porzeczu niedaleko Grodna.  Członkowie zespołu  liczą sobie od 10 do 14 lat.  Swoją obecność na festiwalu teatrów dziecięcych zza granicy  zespół zawdzięcza wygranej w lokalnym przeglądzie teatrów amatorskich, organizowanym przez Związek Polaków w Grodnie.

Teatr WESOŁA GROMADA –  „Wagary” (Litwa)
Zespół  działa od 1996roku  wcześniej przy gimnazjum a teraz przy Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie.  Brał udział w licznych festiwalach, min. w Festiwalu Teatrzyków Szkolnych organizowanych przez Macierz Szkolną  na Litwie oraz Festiwalu Teatrzyków Szkolnych miasta Wilno, org,. Przez dział kultury. Reżyserem i opiekunem jest p. Irena Litwinowicz.

Teatr WESOŁA SZKOŁA – „Moje nie moje”  (Ukraina)
Działają przy Polskim Kulturalno-Oświatowym Towarzystwie „Zgoda” w Borysławiu. Na włocławskim Festiwalu zadebiutowali w 2007 roku i od tamtego czasu regularnie przyjeżdżają do naszego miasta. W 2013 zdobyli główną nagrodę za spektakl „Krawiec Niteczka”, a w 2015 ich spektakl pt. „Król czasu” został uhonorowany trzecim miejscem, a w zeszłym roku otrzymali wyróżnienie za spektakl „Kłopoty wróżki Pelagii” . Członkowie zespołu liczą  sobie od 8 do 14 lat. Opiekunem zespołu jest Pani Eleonora Popowicz.

Teatr ZACZAROWANA SZKATUŁKA  –  „Północ -południe” (Ukraina)
Zespół działa od 2002 roku przy Pałacu Młodzieży we Lwowie. Są już po raz Ósmy na Festiwalu a mimo to ich zapał i chęć występowania na deskach naszego teatru nie osłabł. Nadal z radością i entuzjazmem odbierają przyjazd do Włocławka. Zespół tworzą młodzi ludzie w wieku do 15 lat, natomiast  najmłodszy członek zespołu liczy sobie 9 lat.
XIII Wakacyjny Festiwal Teatrów Dziecięcych zza Granicy - plakat